MỚI
[Đăng ngày: 07/08/2011]

(Chinhphu.vn)-  Nhằm thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020 trong lĩnh vực thư viện, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) vừa có văn bản yêu cầu Sở VHTTDL các địa phương chỉ đạo xây dựng kế hoạch phát triển sự nghiệp thư viện ở địa phương năm 2012 và những năm tiếp theo.

CÁC TIN KHÁC